Zwrot

Procedura Zwrotu
 
 
 
 
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na adres mailowy sklep@hurtowniazitok.pl oraz zwracając zakupiony towar, w terminie 14 dni liczonym od daty wydania towaru (odbioru przesyłki ). Prosimy podać dodatkowe informacje jak nick użytkownika, numer paragonu, numer faktury, numer zamówienia, indeks katalogowy towaru (w tytule meila i na formularzu zwrotu) w celu ułatwienia i przyspieszenia operacji.   
 
- Zwrot powinien nastąpić nie później, niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia na adres Hurtownia Elektryczna ZiTOK Józefa Hausner ul. Adama Mickiewicza 57  37-420 Rudnik nad Sanem. 
 
- Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny nie dotyczy towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Klienta. 
 
- Zwrot towaru możliwy jest w przypadku produktów nieużywanych, nieuszkodzonych i w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary muszą być kompletne. Używanie/eksploatacja, uszkodzenie towaru lub oryginalnego opakowania zmniejsza wartość towaru czego może dochodzić Sprzedawca w rekompensacie przy zwrocie pieniędzy. 
 
- Zalecamy wykorzystanie dodatkowych opakowania do wysyłki, aby oryginalne opakowanie nie nosiło śladów uszkodzeń, ani nie miało żadnych śladów taśm do pakowania, naklejek itp.   
 
- Towary zabezpieczone fabrycznie nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub innych zabezpieczeń, bądź zniszczeniu pudełka.   
 
- Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.   
 
- Jeżeli zwrócony towar, sprawdzony przez nas spełnia wymagania odnośnie towarów zwracanych, zwracamy Klientowi poniesione koszty przelewem na wskazane konto. 
 
- Nie  pokrywamy kosztów przesyłek poniesionych przez Klienta przy zwrotach. Odstępując od umowy, Klient odsyła towar na swój koszt. Zwrot kosztu pierwotnej przesyłki do Klienta jest możliwy w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy wyszczególnionego w naszej ofercie. Przy zwrocie częściowym zakupionych towarów nie zwracamy kosztu pierwotnej przesyłki.   
 
- Nie przyjmujemy również żadnych przesyłek za pobraniem. 
 
- Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo przewody lub węże docinane na wymaganą długość nie podlegają zwrotowi.
 
2. Odstąpienie od umowy  NIE DOTYCZY FIRM (z wyjątkiem jednoosobowych działalności), zakupów na fakturę związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.   
 
- Wszystkie takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie po konsultacji e-mail-owej lub telefonicznej, zastrzegając sobie prawo odmowy. Stan towaru musi być zachowany w oryginalnej formie.   
 
- W sytaucji pozytywnego rozpatrzenia rezygnacji prosimy o zwrot towaru, wysyłamy do Klienta oryginał i kopię faktury korygującej po ustaleniu formy I sposobu przesłania faktury korygujacej (tradycyjnie, e-mail+poświadczenie).   
 
- Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej oraz wskazanie numeru konta do zwrotu.   
 
- Przelew za zwracany towar wykonujemy po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej oraz towaru.
 
3. Niezależnie czy zakupu dokonała osoba fizyczna czy firma, zwrotom (odstąpieniom od umowy bez podania przyczyny) ani wymianie nie podlegają : 
 
- części elektryczne i elektroniczne, 
 
- części sprowadzane od producentów na życzenie Klienta.  
 
- jak w pkt. 1 myślnik 10.
 
4. Proszę pamiętać o podaniu numeru zamówienia, dołączeniu dokumentu zakupu oraz podaniu konta bankowego do zwrotu pieniędzy.
 
 
 
 
Przykladowy formularz zwrotu:
 
 

 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

                                                                     ZiTOK

                                                                     Józefa Hausner

                                                                     ul. Mickiewicza 57

                                                                     37 – 420 Rudnik nad Sanem


 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …........ zawartej dnia ........................... dotyczącej zakupu produktu/usługi ………………………………………..……........................

 

 

 

                                                                ..............................

                                                                    podpis Klienta