Reklamacja

Procedura Reklamacji

 

 

Robimy wszystko, aby oferowane przez nas produkty były jak najwyższej jakości. Jeśli jednak pojawią się usterki w zakupionym u nas towarze należy skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail, a reklamowany towar dostarczyć do siedziby Sprzedawcy będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedawcy Hurtownia ZiTOK Józefa Hausner, ul. Adama Mickiewicza 57, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. Podkarpackie.

Przy dokonywaniu reklamacji prosimy postąpić według punktów:     

 

1. Zgłosić telefonicznie lub poprzez e-mail zaistniałą sytuacje, zdarza się że pewnego rodzaju niedogodności i problemy udaje się usunąć poprzez konsultacje telefoniczną.     

 

2. Po ustaleniu z nami - odesłać lub dostarczyć osobiście na nasz adres razem z dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną (jeśli taka była wystawiana) oraz protokołem reklamacji. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu, a także kompletny. Prosimy przy reklamacji o dokładny szczegółowy opis usterki i problemów ze sprzętem oraz okoliczności ich występowania.     

 

3. Po otrzymaniu i sprawdzeniu reklamowanego towaru, otrzymaniu informacji zwrotnej od serwisu lub producenta, kontaktujemy się z Klientem i przedstawiamy proponowane przez nas rozwiązanie. Sprzedawca ma prawo do wyboru sposobu reklamacji zważając na poniesione koszty.

 

4. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedawcy. Klient ma na to 30 dni od momentu otrzymania informacji o zakończeniu procedur serwisowych/otrzymaniu informacji i możliwości odbioru jeśli reklamacja była składana u nas fizycznie lub odsyłamy jeśli towar był do nas przysłany.     

 

UWAGA:   

 

1. Nie odbieramy przesyłek reklamacyjnych (ani zwrotów) POBRANIOWYCH!     

 

2. Jeżeli nie stwierdzimy wady lub stwierdzimy wadę z winy użytkownika - odsyłamy towar na koszt Klienta.     

 

Na rozpatrzenie reklamacji mamy ustawowo 14 dni.     

WAŻNE!

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze pod kątem uszkodzeń opakowania a także zawartości przesyłki i jej stanu, za uszkodzenie przesyłki i zniszczenie towaru podczas transportu odpowiada firma kurierska (transportowa). Należy wtedy wypełnić protokół uszkodzenia z firmą kurierską niezwłocznie przy odbiorze przesyłki.   

 

 

 

   Przykładowy formularz reklamacji:

 

 

 

 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

                                                                                            ZiTOK

                                                                                            Józefa Hausner

                                                                                            ul. Mickiewicza 57

                                                                                            37 – 420 Rudnik nad Sanem

 

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …...........................................…) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto....................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 k.c.)


 


 

                                                                             Z poważaniem,


 

*niepotrzebne skreślić